Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1998
1 jan 1998 opgegaan in: Middenveld

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1843/1892, 1903/1922, 1933/1940
Geboorteakten:1811/1870, 1872/1912
Huwelijksaangiften:1838/1882, 1885
Huwelijksafkondigingen:1815/1882, 1885
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
230 films; 34.675 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: DrenLias
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden