Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1998
13 jul 1819 afgesplitst: Oosterhesselen
1 mei 1884 afgesplitst: Schoonebeek
1 jan 1998 opgegaan in: Coevorden
NB: De administratieve afsplitsing van Oosterhesselen vond al in 1817 plaats.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1843/1892, 1903/1922, 1933/1940
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1817/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1811/1942
227 films; 33.953 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: DrenLias
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden