Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 13 jul 1819 tot 1 jan 1998
13 jul 1819 ontstaan uit: Zweeloo (gedeeltelijk)
1 jan 1998 opgegaan in: Coevorden
NB: De administratieve afsplitsing van Sleen vond al in 1817 plaats.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1843/1892, 1903/1922, 1933/1940
Geboorteakten:1811, 1817/1912
Huwelijksaangiften:1839/1869, 1871/1922
Huwelijksafkondigingen:1820/1897
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1817/1922
Overlijdensakten:1811, 1817/1942
231 films; 28.321 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: DrenLias
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden