Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1998
13 jul 1819 afgesplitst: Sleen
1 jan 1998 opgegaan in: Coevorden
NB: De administratieve afsplitsing van Sleen vond al in 1817 plaats.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1843/1892, 1903/1922, 1933/1940
Geboorteakten:1811/1912
Huwelijksaangiften:1811/1881, 1883/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1854, 1856/1881, 1883/1922
Huwelijkstoestemmingen:1883/1922
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1811/1942
221 films; 16.022 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: DrenLias
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden