Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1850, 1852/1902
Huwelijksaangiften:1839/1864, 1866/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1864, 1866/1882
Huwelijksakten:1811/1850, 1852/1902, 1912/1942
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1846, 1848/1942
239 films; 16.807 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Tilburg
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden