Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 jan 1942 toegevoegd: Ginneken en Bavel (gedeeltelijk)
1 jan 1942 toegevoegd: Princenhage (gedeeltelijk)
1 jan 1997 toegevoegd: Nieuw-Ginneken
1 jan 1997 toegevoegd: Prinsenbeek
1 jan 1997 toegevoegd: Teteringen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1851, 1853/1902
Huwelijksaangiften:1839/1841, 1843/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1817, 1819/1836, 1838/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
489 films; 154.834 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Breda
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden