Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 jan 1821 tot 1 apr 1971
1 jan 1821 ontstaan uit: Vlijmen en Engelen
1 jan 1922 toegevoegd: Bokhoven
1 apr 1971 opgegaan in: 's-Hertogenbosch

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1821/1902
Huwelijksaangiften:1837/1882
Huwelijksafkondigingen:1821/1882
Huwelijksakten:1821/1922
Huwelijksbijlagen:1821/1922
Overlijdensakten:1821/1942
217 films; 4.248 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: 's-Hertogenbosch
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden