Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1997
1 jan 1997 opgegaan in: Bergeyk
Gemeente tot 20 jan 1819 in provincie
Antwerpen.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1800/1808, 1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1800/1808, 1811/1857, 1859, 1861/1871, 1873/1882
Huwelijksakten:1800/1808, 1811/1922
Huwelijksbijlagen:1825/1922
Overlijdensakten:1800/1808, 1811/1942
221 films; 8.184 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Eindhoven
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden