Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1994
1 jan 1994 opgegaan in: Boxmeer

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1828, 1830/1902
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1828, 1830/1846, 1848/1882
Huwelijksakten:1811/1828, 1830/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1828, 1830/1942
225 films; 9.784 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: BHIC
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden