Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 mei 1935
1 mei 1935 opgegaan in: Heusden
Variant: Herpt en Bern (tot 1896)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1810/1902
Huwelijksaangiften:1841/1882
Huwelijksafkondigingen:1810/1882
Huwelijksakten:1810/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1834, 1843/1922
Overlijdensakten:1810/1935
138 films; 5.698 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: BHIC
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden