Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 mei 1935
1 mei 1935 opgegaan in: Someren

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1817, 1819, 1821/1902
Huwelijksaangiften:1838/1882
Huwelijksafkondigingen:1812/1864, 1866/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1818, 1820/1922
Echtscheidingen:1818
Overlijdensakten:1811/1829, 1831/1942
276 films; 8.249 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Eindhoven
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden