Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 8 mei 1819 tot 1 jan 1942
8 mei 1819 ontstaan uit: Haage (door naamswijziging)
1 jan 1942 opgegaan in: Beek (NB) (gedeeltelijk)
1 jan 1942 opgegaan in: Breda (gedeeltelijk)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1902
Geboorteakten:1811/1835, 1840/1902
Huwelijksaangiften:1840/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1835, 1840/1882
Huwelijksakten:1811/1835, 1840/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1835, 1840/1941
307 films; 64.405 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Breda
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden