Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 mei 1921
1 mei 1921 opgegaan in: Geldrop

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1843/1882
Huwelijksafkondigingen:1811/1882
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1921
229 films; 8.041 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Eindhoven
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden