Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1980
1 jan 1812 toegevoegd: Biert
1 jan 1812 toegevoegd: Schuddebeurs en Simonshaven
1 apr 1817 afgesplitst: Biert
1 apr 1817 afgesplitst: Schuddebeurs en Simonshaven
1 sep 1855 toegevoegd: Biert
1 sep 1855 toegevoegd: Schuddebeurs en Simonshaven
1 jan 1980 opgegaan in: Bernisse

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1912
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1912
Overlijdensakten:1812/1942
56 films; 10.653 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden