Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1985
1 jan 1846 toegevoegd: Vliet
1 jan 1985 opgegaan in: Vlist
Variant: Haastrecht en Vliet (rond 1850)

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1922
Geboorteakten:1811/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1811/1901, 1903/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1842, 1845/1922
Overlijdensakten:1811/1942
48 films; 14.692 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte