Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1991
1 jan 1812 toegevoegd: Kalslagen
1 mei 1817 afgesplitst: Kalslagen
31 mei 1854 toegevoegd: Kalslagen
1 jan 1991 opgegaan in: Jacobswoude
Variant: Leijmuiden en Vriezekoop
Tot 1 jan 1865 behorend bij Noord-Holland.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1811/1882
Geboorteakten:1811/1882
Huwelijksaangiften:1840/1842
Huwelijksafkondigingen:1811/1842
Huwelijksakten:1811/1882
Huwelijksbijlagen:1811/1842
Overlijdensakten:1811/1882
24 films; 5.560 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte