Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 apr 1817
1 apr 1817 opgegaan in: Noord-Waddinxveen
1 apr 1817 opgegaan in: Zuid-Waddinxveen
Gemeente: van 1 jul 1870 tot heden
1 jul 1870 ontstaan uit: Broek
1 jul 1870 ontstaan uit: Noord-Waddinxveen
1 jul 1870 ontstaan uit: Zuid-Waddinxveen
Gemeente op 1 jan 1812 gevormd door samenvoeging van Noord-Waddinxveen en Zuid-Waddinxveen.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1912, 1923/1940
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1842, 1849/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
137 films; 27.430 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden