Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 aug 1941
1 apr 1817 afgesplitst: Oud- en Nieuw-Mathenesse
(gedeeltelijk)
1 sep 1855 toegevoegd: Nieuwland Kortland en 's-Graveland
1 aug 1941 opgegaan in: Schiedam
Oud- en Nieuw-Mathenesse (ged.) was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Kethel en Spaland.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1912
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1843/1847, 1859/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1812/1941
94 films; 11.021 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Schiedam
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden