Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 aug 1941
1 apr 1817 afgesplitst: Schiebroek
1 aug 1941 opgegaan in: Rotterdam
Variant: Overschie en Hoogeban
Schiebroek was op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Overschie.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1922
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1839/1864, 1869/1922
Huwelijksafkondigingen:1811/1874, 1876/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1811/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1812/1942
117 films; 26.859 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Rotterdam
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden