Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 apr 1817 tot 1 jul 1870
1 apr 1817 ontstaan uit: Waddinxveen
1 jul 1870 opgegaan in: Waddinxveen
Noord-Waddinxveen en Zuid-Waddinxveen waren op 1 jan 1812 samengevoegd tot Waddinxveen.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1818/1870
Geboorteakten:1811, 1818/1870
Huwelijksaangiften:1811/1870
Huwelijksafkondigingen:1818/1870
Huwelijksakten:1818/1870
Huwelijksbijlagen:1811/1842
Overlijdensakten:1811, 1818/1870
18 films; 5.006 images
Bijgewerkt: 5 feb 2014

DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte