Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 jan 1846
1 apr 1817 afgesplitst: Heer Oudelands Ambacht
1 apr 1817 afgesplitst: Kijfhoek
1 apr 1817 afgesplitst: Sandelingen Ambacht
1 apr 1817 afgesplitst: Strevelshoek
1 jan 1846 opgegaan in: Rijsoort en Strevelshoek
Sandelingen Ambacht, Kijfhoek, Heer Oudelands Ambacht en Strevelshoek waren op 1 jan 1812 toegevoegd: aan Rijsoort.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1855
Geboorteakten:1812/1855
Huwelijksaangiften:1843/1855
Huwelijksafkondigingen:1812/1855
Huwelijksakten:1812/1855
Huwelijksbijlagen:1811/1855
Overlijdensakten:1812/1855
6 films; 1.559 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Rotterdam
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking