Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot 1 apr 1970
1 apr 1970 opgegaan in: Oostburg
Van 14 feb 1814 tot 28 apr 1814 onder speciaal bestuur daarna tot 19 sep 1814 onder Brabant.

Aanwezige akten:Periode:
Indexen BS:1796/1852
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1843/1892
Geboorteakten:1796/1902
Huwelijksaangiften:1838/1912
Huwelijksafkondigingen:1796/1798, 1800/1912
Huwelijksakten:1796/1798, 1800/1922
Huwelijksbijlagen:1805/1809, 1811/1889, 1891/1922
Echtscheidingen:1913/1922
Overlijdensakten:1796/1940
51 films; 19.994 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Zeeuwen Gezocht
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden